#gruemenu.grue

logo Platform Almere Centrum

Platform Almere Centrum (PAC) is het bewonersplatform van Almere Centrum. Bewoners uit diverse delen van het centrum werken met elkaar samen en bekijken hoe De Minst Normale Woonwijk nóg aantrekkelijker gemaakt kan worden. Lees verder...

Het raadspanelonderzoek van 10 september gaat over het Ondergronds Afval Transportsysteem (OAT). Volgens Platform Almere Centrum kan dit onderzoek niet serieus genomen worden. PAC is van mening dat PvdA en Leefbaar Almere misbruik maken van het panel dat uit Almeerders bestaat die het beste voor hebben met de stad.

“De informatie die bij de vragen is gegeven, is onjuist of onvolledig. Door de manier waarop de vragen zijn gesteld, is maar één uitkomst mogelijk en dat is de uitkomst die gewenst is door PvdA en Leefbaar Almere. Beide partijen maken misbruik van het raadspanel door de panelleden van onjuiste of onvolledige informatie te voorzien.”, aldus Randy Malaihollo, voorzitter van Platform Almere Centrum.

Afval scheiden

Uit de vraagstelling blijkt dat de bewoners van het stadscentrum hun GFT en restafval niet gescheiden kunnen aanbieden. “Ik begrijp dat Leefbaar Almere niet van de mogelijkheden op de hoogte is, want die partij heeft heel duidelijk gemaakt dat het niet nodig is om met Almeerders in gesprek te gaan.”, aldus Randy Malaihollo. De wel geïnteresseerde raadsleden hebben tijdens een rondleiding echter zelf kunnen zien dat er ook gescheiden OAT-containers zijn voor GFT, restafval en papier. Glas en plastic kunnen inderdaad niet apart worden ingezameld via het OAT, maar elke Almeerder moet glas in centraal gelegen glasbakken weggooien dus daarin wijken centrumbewoners niet af van de rest van de stad en voor plastic zijn (net als bij hoogbouw elders in de stad) verzamelcontainers geplaatst.

Kosten delen

Beide partijen geven aan dat voor alle Almeerders de afvalstoffenheffing verhoogd kan worden als het OAT behouden blijft. Iedereen in de stad betaalt dus mee voor iets dat in maar een relatief klein deel van de stad gebruikt wordt. Aan de panelleden is gevraagd of zij bereid zijn meer afvalstoffenheffing te betalen. “Ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die vrijwillig bereid is meer geld af te dragen aan de overheid. PvdA en Leefbaar hadden ook moeten aangeven wat het alternatief de Almeerder zal kosten, want daar zal ook ongetwijfeld iedereen aan meebetalen. Daarnaast betaal ik als centrumbewoner ook mee aan bijvoorbeeld het groenonderhoud in de mooie hofjes in Haven, de gratis kliko’s voor eengezinswoningen en de extra kliko’s die particuliere grootvervuilers krijgen.”

Alternatieve afvalinzameling

Een voorgestelde alternatieve wijze om afval in te zamelen is dat de centrumbewoners in enkele parkeergarages hun huisvuil weg moeten gooien. Dit betekent dat de parkeerinkomsten structureel zullen dalen. Dit zal op een andere manier gecompenseerd moeten worden.

Inwoners raadplegen

Bij PAC is zeer de indruk ontstaan dat Leefbaar een raadspanelonderzoek is gestart, om aan te tonen dat ook die partij de mening van de inwoners belangrijk vindt. “Tijdens de politieke markt van 15 mei jl. gaf Leefbaar heel duidelijk aan dat de mening van inwoners totaal niet relevant is en nu vragen ze toch om een soort van mening. Met de onvolledige en onjuiste informatievoorziening en de zeer sturende vraagstelling is eigenlijk geen sprake meer van de objectieve mening van het panellid. PvdA en Leefbaar Almere helpen op deze manier een onafhankelijk vraagsysteem om zeep.”

 

 

OAT-containers
Gescheiden afval via OAT: blauwe (papier), groene (GFT) en grijze (restafval) containers