#gruemenu.grue

logo Platform Almere Centrum

Platform Almere Centrum (PAC) is het bewonersplatform van Almere Centrum. Bewoners uit diverse delen van het centrum werken met elkaar samen en bekijken hoe De Minst Normale Woonwijk nóg aantrekkelijker gemaakt kan worden. Lees verder...

Vier jaar geleden zijn op initiatief van enkele bewoners aan de rand van het stadscentrum en Stedenwijk de eerste hanging baskets van Almere opgehangen. Zeven jaar voordat de Floriade wordt geopend, bestaat deze groene versiering van het stadscentrum echter niet meer.

 

“In de afgelopen jaren hebben de hanging baskets bijgedragen aan een positieve uitstraling van dit deel van het centrum. Dit mag niet ongedaan gemaakt worden.”, aldus Henk Hasper van Bewonersvereniging Olstgracht/Giethoornpad (“OGGP”). Greet Ritskes van Platform Almere Centrum vult aan: “PAC heeft onlangs nog geparticipeerd in een workshop van Almere Centrum Next Level en Floriade 2022. Winkeliers, de gemeente en wij zijn enthousiast over de groene loper door het stadscentrum.”

De hanging baskets verdwijnen uit het straatbeeld, omdat er niet over structurele financiering is nagedacht. De afgelopen jaren zijn de hanging baskets gefinancierd door geld uit verschillende potjes te halen, met name uit het Wijkbudget Almere Centrum. Door de financiering van de hanging baskets, is er echter niet voldoende budget beschikbaar om andere (nieuwe) initiatieven financieel te ondersteunen. OGGP en PAC begrijpen daarom het besluit van Wijkbudget om de financiering te beëindigen. “De hanging baskets zijn vier jaar geleden ook als nieuw project begonnen. Via wijkbudget kunnen dit soort bewonersinitiatieven aangemoedigd worden. Wij zijn dan ook benieuwd naar wat de bewoners nog meer bedenken voor onze stad.”

In een gezamenlijke oproep vragen OGGP en PAC aan de gemeenteraad om voor structurele financiering van de hanging baskets zorg te dragen. Dit kan door de hanging baskets bijvoorbeeld op te nemen in het contract voor het reguliere groenonderhoud in het stadscentrum.