#gruemenu.grue

logo Platform Almere Centrum

Platform Almere Centrum (PAC) is het bewonersplatform van Almere Centrum. Bewoners uit diverse delen van het centrum werken met elkaar samen en bekijken hoe De Minst Normale Woonwijk nóg aantrekkelijker gemaakt kan worden. Lees verder...

Centrumbewoners zijn betrokken en trots op wat PAC "De Minst Normale Woonwijk" noemt: Almere Centrum. Voor de bewonersbijeenkomst zijn circa tachtig centrumbewoners naar P!T Veiligheid gekomen om het samen te hebben over het Ondergronds Afval Transportsysteem, een kinderspeelplaats en de Floriade.

 

 

Afval
Het advies van een onderzoekscommissie om met het Ondergronds Afval Transportsysteem (OAT) te stoppen, blijft de centrumbewoners verbazen. “Ze zeggen dat het OAT te duur is, maar de gemeente rekent nog met de oude energietarieven!”, aldus een centrumbewoner. Iemand anders vult aan: “Als het OAT stopt, moet onze flat verbouwd worden. Wie betaalt dat dan?!” Randy Malaihollo, voorzitter van Platform Almere Centrum:  “Wij hebben aardig wat reacties vanuit de zaal gekregen over het mogelijk beëindigen van het OAT. Dit onderwerp houdt de bewoners echt bezig. De gemeente en de VvE’s hebben contracten rondom het OAT gesloten en de bewoners verwachten dat de gemeente haar contractuele verplichtingen nakomt.”

 

Speelplaats
Op het idee van PAC om speeltoestellen in het winkelgebied te realiseren is enthousiast gereageerd en ook voor een speelplaats aan de rand van het centrum zijn goede voorstellen gedaan. Dat dit onderwerp onder de centrumbewoners leeft, blijkt ook uit opmerkingen die zijn ingestuurd door mensen die niet aanwezig konden zijn bij de bijeenkomst. Zo stelt iemand voor om de speelplaats te realiseren tussen station Centrum en Staatsliedenwijk in. De definitieve locatie is nog niet vastgesteld, waardoor alle mogelijkheden nog open staan.

 

Floriade
“Almere Centrum als poort naar de Floriade”, deze gedachte werd goed ontvangen door de aanwezige centrumbewoners. De bewoners stellen zich positief kritisch op en hebben allerlei ideeën waarmee Almere een goede gastheer kan zijn voor de Floriade. Wanneer de Floriade volgens hen succesvol is? “Als het kansen oplevert voor Almeerders op allerlei gebieden” en “Als het imago van Almere een boost krijgt”, zijn enkele reacties die PAC-werkgroep Kansen in Meedoen heeft ontvangen. Gezien de vele ideeën die zijn aangedragen, moge het duidelijk zijn: voor de centrumbewoners is de Floriade nu al begonnen.

 

Betrokken en trots
Wij kijken tevreden terug op deze avond. “Wij noemen het stadscentrum ‘De Minst Normale Woonwijk’ en het onderscheidend karakter van Almere Centrum maakt de bewoners betrokken, enthousiast en trots.
Wij willen de kwaliteit van wonen, werken, winkelen en recreëren hoog houden en verder uitbouwen. Bijna 10% van de bezoekers heeft aangegeven actief mee te willen doen met onze activiteiten. Een ontzettend mooie score. Wij gaan samen verder het centrum aanPACken en de resultaten laten we in ieder geval zien tijdens de bewonersbijeenkomst in 2015.”