#gruemenu.grue

logo Platform Almere Centrum

Platform Almere Centrum (PAC) is het bewonersplatform van Almere Centrum. Bewoners uit diverse delen van het centrum werken met elkaar samen en bekijken hoe De Minst Normale Woonwijk nóg aantrekkelijker gemaakt kan worden. Lees verder...

Tijdens de politieke markt van 20 november 2014 is, vanuit PAC, onderstaande tekst uitgesproken.

 

Geachte gemeenteraadsleden,

U staat voor de taak binnenkort een besluit te nemen over de organisatie van De Floriade van Almere. Het PAC wil u nog enkele inzichten ter overweging meegeven.

Mijn naam is Karen van den Broek, ik woon ruim 35 jaar in Almere. Ik ben actief binnen het bewoners platform Almere Centrum, omdat ik de Floriade zie als een geweldige inspiratiebron voor Almere. Ik ben ondernemer en change agent. Ik heb binnen de private en publieke onderwijssector in alle aspecten van het onderwijs ervaring opgedaan. Vanavond pleit ik namens het PAC om de betrokkenheid van burgers een prominentere rol te geven. Door vanuit het perspectief van de burger te redeneren. En door de betrokkenheid van burgers structureel te faciliteren en te ondersteunen.

De grootste uitdaging waar Almere de komende tien jaar voor staat is niet de ontwikkelopgave of de Floriade, maar het versterken van verbondenheid tussen burgers, bedrijfsleven, en de stad Almere. Almere heeft een uitdaging nodig om een stad met een hart te worden. Een inspirerend evenement als de Floriade kan die uitdaging zijn.

Ik heb de ontwikkelingen rond de Floriade met aandacht gevolgd. De gemeente ziet de Floriade als vliegwiel en versneller voor groei en ontwikkeling van Almere als groene stad. Zij plaatst de Floriade zelfs in het hart van de stad en maakt groene waarden het motto voor Almere: ‘Growing Green Cities – Living the Good Life!’.

Met de nieuwste documenten, de business case en het governance document, tekenen de contouren zich af van de weg waarlangs de resultaten bereikt gaan worden. Bevlogenheid over het project is uitgewerkt tot programmamanagement met een doelgerichte financiële focus. Risico’s zijn aantrekkelijkheid voor marktpartijen om risicodragend te participeren; en de aantrekkelijkheid voor bezoekers.

Uit de documenten spreekt sympathie voor participatie van bewoners en ondernemers. PAC vindt dat de benadering te eenzijdig vanuit het perspectief van het project is en te weinig vanuit inwoners en lokale ondernemers.

De Floriade geeft Almere een unieke kans om zich lokaal, nationaal en internationaal positief te profileren. De Floriade van Almere is niet alleen een expo en een groene woonwijk in het hart van Almere. De innovatieve en groene kernkwaliteiten, bezieling en drives zullen de kern van de Almeerse samenleving veranderen. Dit zijn waarden die door de inwoners van Almere nog niet breed worden herkend.

De Floriade van Almere, inclusief de beoogde gebiedsontwikkeling en verbreding van de A6, is een uniek uitdagend geheel van innovatieve projecten. De gekozen benadering van strakke sturing, afbakening en risicobeheersing gaat uit van maakbaarheid die leidt tot schijnzekerheid. De kosten en uiteindelijke meerwaarde van de Floriade kunnen niet in euro’s worden uitgedrukt.

De echte waarde van de Floriade wordt bepaald door de subjectieve beleving van de inwoners van Almere. Een nieuw, positief imago ontstaat niet door mooie woorden of flyers, maar door trots en authenticiteit. Uiteindelijk zijn het de inwoners van Almere die de waarde bepalen van de resultaten.

De Floriade van Almere heeft alleen kans als het geheel een positieve ervaring wordt voor burgers, bedrijfsleven, onderwijs en politiek. Daarin zitten ook de grootste risico’s voor het slagen van het project. Een project zoals de Floriade kan desastreus uitpakken voor Almere. Onbegrip voor de veranderingen kan leiden tot weerstand en negatieve emoties oproepen.

Voor ons is de Floriade geslaagd als:

 • de Floriade een beleving is van Almeerders;
 • bewoners en ondernemers profiteren van de Floriade;
 • zij alle mogelijkheden krijgen om zich te profileren en de Floriade een krachtig middel is om dit te doen.


De échte vernieuwing ligt in het aangrijpen van de kansen die de Floriade biedt om de betrokkenheid van burgers te vergroten.
Om zich met het nieuwe Almere te kunnen identificeren stellen mensen zichzelf vragen als: ‘Hoor ik erbij?’, ‘Word ik gewaardeerd?’, ‘Kan ik bijdragen?’, en ‘Kan ik mij verder ontwikkelen?’.

Als Gemeente, directie van de Floriade, bewoners en bedrijven elkaar willen begrijpen en versterken kunnen we van dit project een succes maken.

Gemeente Almere, geef de Floriade een boost door voorwaarden voor betrokkenheid van burgers te stimuleren.

 1. Stel voor de functie van directeur van de BV Floriade een bevlogen leider aan die begrip heeft voor het belang en de uitdagingen van burgerparticipatie.

 2. Voor de Floriade BV moet het burgerperspectief leidend zijn.

 3. Houdt vast aan dit perspectief, ook bij tegenslag.

 4. Biedt zekerheid, ook voor de lange termijn, zodat vertrouwen kan groeien.

 5. Creëer een netwerk met daarin sleutelfiguren uit de Almeerse samenleving, verbinders en beleidsmakers op strategisch niveau laten samenwerken. De verbinders kunnen de brug slaan tussen verschillende groepen.

 6. Biedt gedurende de gehele periode van voorbereiding bewoners de mogelijkheid om te emanciperen en daarmee te participeren.

 7. Open een laagdrempelig steunpunt voor betrokkenheid van burgers en ondernemers. Kies hiervoor een centrale plek in Almere, zoals de Vossenburcht aan het Weerwaterplein met uitzicht op het Floriadeterrein. Faciliteer van hieruit bewoners en ondernemers zodat zij de kans krijgen ideeën in te brengen en te waarborgen.

 8. Steun initiatieven gericht en passend en lang genoeg, zodat succeservaringen mogelijk worden.

 9. Initieer zelf uitdagende initiatieven zodat inwoners die niet vanzelfsprekend meedoen betrokken worden.

 10. Bij de risico-inventarisatie heb ik de veranderkundige risico’s gemist. Te weinig focus door conflicterende of concurrerende doelen kan het project ondermijnen. Onbegrip door te weinig focus kan leiden tot weerstand bij de inwoners van Almere en negatieve emoties oproepen.


Zo wordt de Floriade gedragen door de vleugels van Almere en krijgt Almere vleugels door de Floriade!