#gruemenu.grue

logo Platform Almere Centrum

Platform Almere Centrum (PAC) is het bewonersplatform van Almere Centrum. Bewoners uit diverse delen van het centrum werken met elkaar samen en bekijken hoe De Minst Normale Woonwijk nóg aantrekkelijker gemaakt kan worden. Lees verder...

Het Algemeen Dagblad is bezig met het Buurtonderzoek 2016: wat gebeurt er in onze wijk? Hoe ervaart u uw woongenot, uw buurt en uw buren? De resultaten worden gepubliceerd in oktober en iedereen die meedoet, krijgt de resultaten ook toegestuurd. Op die manier kunt u mooi zien hoe andere centrumbewoners denken over De Minst Normale Woonwijk. Invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten en kan via deze link.

Ook deze zomer gaat Wijkteam Stad-Midden weer met de bakfiets de wijk in om de wijkbewoners beter te leren kennen. Wijkteam Stad-Midden is er voor de bewoners van de wijken Kruidenwijk, Staatsliedenwijk en Stad-Centrum. De bewoners kunnen bij het Wijkteam terecht voor alle vragen over zorg, welzijn en ondersteuning. Klapstoeltjes, koffie en thee gaan mee in de bakfiets!

De projectorganisatie Floriade 2022 nodigt bewoners van Almere Centrum en Filmwijk uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 14 juni 2016. Andere Almeerders zijn welkom op 15 juni 2016.

Tijdens deze informatieavond wordt u bijgepraat over de huidige stand van zaken van de Floriade Almere 2022, en krijgt u een toelichting op het concept bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade.

Locatie: Burgerzaal, Stadhuis. Aanvang 19.15 uur; inloop vanaf 19.00 uur. Klik hier voor de uitnodiging van de projectorganisatie.

Op het terrein waar voorheen museum De Paviljoens was gevestigd, komen tijdelijke sociale huurwoningen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de inloopavond op donderdag 7 juli van 19.00 tot 20.30 uur in de tent tussen parkeerterrein Odeonstraat en Cinemadreef. Meer informatie vindt u in de uitnodigingsbrief die huis-aan-huis is verspreid.

In Aanpacken #02 leest u onder andere over een rondleiding bij Stads- en Cameratoezicht, het verlagen van de servicekosten in LakeSide en The Library, nieuwe vuilnisbakken en hoe overlast door fietsparkeren wordt aangepakt. Aanpacken is in Almere Centrum huis-aan-huis verspreid. Op de overzichtspagina aanpacken zijn zowel het eerste als het tweede nummer te downloaden.