#gruemenu.grue

logo Platform Almere Centrum

Platform Almere Centrum (PAC) is het bewonersplatform van Almere Centrum. Bewoners uit diverse delen van het centrum werken met elkaar samen en bekijken hoe De Minst Normale Woonwijk nóg aantrekkelijker gemaakt kan worden. Lees verder...

De projectorganisatie Floriade 2022 nodigt bewoners van Almere Centrum en Filmwijk uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 14 juni 2016. Andere Almeerders zijn welkom op 15 juni 2016.

Tijdens deze informatieavond wordt u bijgepraat over de huidige stand van zaken van de Floriade Almere 2022, en krijgt u een toelichting op het concept bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade.

Locatie: Burgerzaal, Stadhuis. Aanvang 19.15 uur; inloop vanaf 19.00 uur. Klik hier voor de uitnodiging van de projectorganisatie.

In Aanpacken #02 leest u onder andere over een rondleiding bij Stads- en Cameratoezicht, het verlagen van de servicekosten in LakeSide en The Library, nieuwe vuilnisbakken en hoe overlast door fietsparkeren wordt aangepakt. Aanpacken is in Almere Centrum huis-aan-huis verspreid. Op de overzichtspagina aanpacken zijn zowel het eerste als het tweede nummer te downloaden.

Op dinsdag 19 april 2016 organiseert de gemeente een informatiemarkt voor bewoners en ondernemers. Tijdens deze avond hoort u wat er in 2016 staat te gebeuren in Almere Centrum. U kunt naar behoefte de verschillende ‘marktkramen’ bezoeken om informatie op te halen en in gesprek te gaan met de personen die aan de verschillende projecten werken. PAC is ook aanwezig met een marktkraam. Meer informatie treft u aan in dit agenda-item of door op onderstaande uitnodiging te klikken.

uitnodiging informatiemarkt

logo Almere 40 jaar

Het is alweer 40 jaar geleden dat de eerste mensen in Almere kwamen wonen. We zijn hard gegroeid en we hebben inmiddels meer dan 40 wijken! Als het lukt om uit (bijna) iedere wijk een verhaal op te halen, hebben we 40 verhalen. Helpt u mee?

Circa 40 bewoners hadden zichzelf vooraf aangemeld, maar uiteindelijk zaten er meer dan 80 mensen in de zaal. Zij lieten zich informeren over ontwikkelingen rondom AED’s, het OAT en de Floriade. Wij zijn tevreden over de bewonersbijeenkomst en zijn ook blij met de opmerking dat er te weinig mogelijkheden waren om vragen te stellen. Dit laatste nemen we mee voor de bewonersbijeenkomst van 2017. Het verslag van de bewonersbijeenkomst 2016 volgt nog, maar een en ander staat ook alvast in een nieuwsartikel.