#gruemenu.grue

logo Platform Almere Centrum

Platform Almere Centrum (PAC) is het bewonersplatform van Almere Centrum. Bewoners uit diverse delen van het centrum werken met elkaar samen en bekijken hoe De Minst Normale Woonwijk nóg aantrekkelijker gemaakt kan worden. Lees verder...

Het rapport veiligheidsmonitor en wijkpeiling staat inmiddels online op de website van de gemeente Almere. Cijfers aangaande het centrum, kunnen een vertekend beeld geven in het kader van meldingen rond veiligheid, onder andere omdat het centrum vele functies heeft. Een toelichting op dit rapport vind binnenkort plaats.

Het rapport is hier te vinden

Het is goedkoper om met het Ondergronds Afval Transportsysteem (OAT) te stoppen en in het stadscentrum het afval op een andere manier in te zamelen. Kort samengevat is dat de conclusie van de commissie die onderzoek heeft gedaan naar de kosten en opbrengsten van het OAT. De bewoners van het stadscentrum zijn in het algemeen positief over het OAT en willen het systeem juist behouden.

Naast Almere Centrum zijn er nog twee wijken met direct uitzicht op de Floriade2022: Filmwijk en Stedenwijk. In de Filmwijkkrant van april/mei wordt uitgebreid aandacht geschonken aan dit onderwerp. De plannen van ons Floriade2022-projectteam worden ook kort benoemd. Geïnteresseerde bewoners kunnen uiteraard contact opnemen met PAC en/of Platform Filmwijk.

Voor centrumbewoners die goed zijn in overzicht behouden en het coördineren van werkzaamheden hebben wij een interessante uitdaging: word coördinator van de werkgroep Schoon, Heel & Veilig!

Het stadscentrum kent één gezamenlijke visie van gemeente, ondernemers, maatschappelijke instellingen èn bewoners. Deze visie heeft de naam "Almere Centrum Next Level". In het kader van Almere Centrum Next Level bekijken PAC en de overige deelnemers de mogelijkheden die de Floriade biedt. Meer informatie vindt u op de pagina Next Level 2.0.