#gruemenu.grue

De activiteiten en projecten worden uitgevoerd door betrokken centrumbewoners die zich op vrijwillige basis inzetten voor hun woonwijk. De hoeveelheid tijd die dit kost, is afhankelijk van het project. Een centrumschouw die eens per jaar plaats vindt, kost minder tijd dan het schrijven van een projectplan voor een kinderspeelplaats. Daar staat weer tegenover dat de centrumschouw jaarlijks plaats vindt, terwijl een projectplan een taak voor een bepaalde periode is en daarna is het afgerond.

Door mensen samen met elkaar deze activiteiten te laten ondernemen, brengen wij wijkbewoners met elkaar in contact. Het verhoogt de sociale samenhang en verbetert de leefbaarheid in de minst normale woonwijk: Almere Centrum.

In de kolom aan de linker kant wordt per werkgroep aangegeven aan welke projecten wordt gewerkt. Interesse om mee te doen? Neem gerust contact op. Betrokken centrumbewoners zijn altijd welkom.