#gruemenu.grue
 • PAC en de gemeente organiseren binnenkort een gezamenlijke bijeenkomst voor alle bewoners van Almere Centrum. Meer informatie volgt nog.

 • De eerste e-mail nieuwsbrief van Platform Almere Centrum is verstuurd! In de eerste PAC Nieuwsmail vindt u onder andere informatie over KiM Speelplaats, de Floriade en diverse vormen van overlast

  ...
 • De eerste PAC Nieuwsmail van 2016 is verstuurd. In deze editie van onze digitale nieuwsbrief leest u meer over:

  • de bewonersbijeenkomst van 22 maart 2016,
  • het Debatcafé
  ...
 • Burgerparticipatie Almere en het Expertisecentrum Participatie van de gemeente Almere hebben PAC uitgenodigd voor een interview over bewonersparticipatie met betrekking tot het Masterplan

  ...
 • Op 17 mei organiseert de gemeente een informatieavond voor bewoners. Tijdens deze avond wordt de gebiedsvisie gepresenteerd waarin wordt vastgelegd hoe de woonwijk Floriade er straks uit komt te

  ...
 • Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst gaat de gemeenteraad met een panel van vertegenwoordigers van bewoners- en ondernemersverenigingen in dialoog over de plannen voor het Rondje Weerwater.

  ...
 • Jongeren Veilig Stadshart Almere (JVSA) en Platform Almere Centrum (PAC) gaan intensiever samenwerken. Éen van de projecten betreft Burendag 2016 waarvoor ook de studentenvereniging is benaderd.

  ...
 • Op het Belfort zijn speeltoestellen geplaatst in het kader van Almere Centrum Next Level. De speeltoestellen voorzien duidelijk in een behoefte van centrumbewoners en -bezoekers, maar leiden tot

  ...
 • Op maandag 15 juni vindt er een gesprek plaats tussen PAC en de gemeente Almere om spelen op de Esplanade verder uit te werken. Hiermee wordt een vervolgstap gezet in het creëren van belevenissen

  ...
 • Overleg met de gemeente over een beleidsplan voor speelvoorzieningen in het stadscentrum.

 • Samen met JVSA (Jongeren Veilig Stadshart Almere) willen we een sociaal evenement organiseren voor de bewoners van Almere Centrum. We bekijken hiervoor de mogelijkheden voor sponsoring door

  ...
 • De Stadhuispromenade wordt verbouwd in lijn met de visie Almere Centrum Next Level en de Groene Loper voor de Floriade 2022.

 • Circa 40 bewoners hadden zichzelf vooraf aangemeld, maar uiteindelijk zaten er meer dan 80 mensen in de zaal. Zij lieten zich informeren over ontwikkelingen rondom AED’s, het OAT en de Floriade.

  ...
 • Ter gelegenheid van het afscheid van Arnold Reijndorp als bijzonder hoogleraar op de Han Lammers leerstoel is PAC vertegenwoordigd op het symposium ‘De Volgende Stap: een groene, energieke en

  ...
 • Tijdens de politieke markt van 20 november 2014 is, vanuit PAC, onderstaande tekst uitgesproken.