#gruemenu.grue
 • Elk kwartaal vindt er een overleg plaats tussen de bewonersgroepen, de gemeente en eventuele derden. De (concept)notulen zijn te downloaden vanaf deze pagina.

  ...
 • Overleg met de gemeente in verband met voorbereiding bewonersbijeenkomst, onderdeel Floriade

 • Overleg tussen JVSA, Care4U en PAC voor een gezamenlijke bewonersbijeenkomst

 • Wij doen echt van alles. Gewoon, omdat we het leuk vinden.

  We zijn geregeld in gesprek met verschillende mensen van de gemeente. Voornamelijk met de mensen van het programmabureau Stad

  ...
 • Vervolgoverleg vanuit werkgroep Kansen in Meedoen (KiM) met betrekking tot het plein bij De Vossenburcht, Deventerpad en 't Weerwater.

 • Op 3 juni 2015 vond de eerste bijeenkomst plaats tussen bewoners en ondernemers rondom het Weerwaterplein (gebied rondom Deventerpad, Doesburgkade, De Vossenburcht, P!T Veiligheid). Door diverse

  ...
 • Alle werkzaamheden voor Platform Almere Centrum worden uitgevoerd door vrijwilligers uit Almere Centrum. Naast onderstaande vacature(s) zijn wij altijd op zoek naar centrumbewoners met goede

  ...
 • Floriade 2022, sport en spel in het stadscentrum, hanging baskets en de ontwikkelvisie "Almere Centrum Next Level". Dat zijn enkele voorbeelden van initiatieven waar bewoners voordeel uit kunnen

  ...
 • Tijdens het werkgroepoverleg worden de diverse KiM-projecten besproken en worden prioriteiten (opnieuw) vastgesteld.

 • Werkgroep Kansen in Meedoen houdt een werkgroepoverleg.

 • Afspraak met Ernst Bokhorst, wijkregisseur Almere Centrum. Bedoeling is om een beter beeld te krijgen van zijn werkzaamheden en wat hij voor de centrumbewoners kan betekenen.

 • Vanuit PAC is een brief naar de gemeenteraad verstuurd met ideeën voor de nieuw te realiseren woningen in Almere Centrum. Op verzoek van de SP en PvdA wordt de brief nader toegelicht.