#gruemenu.grue
 • Algemeen

  Dit is een project van werkgroep Kansen in Meedoen. Aanvang: september 2013. Huidige status: in de wacht.

   

  Omschrijving

  Het is de bedoeling dat de

  ...
 • Voor de werkgroepen Schoon, Heel & Veilig, ...

 • uitnodiging Growing Green Cities #3

 • Algemeen

  De Floriade is een project van werkgroep Kansen in Meedoen en het project 'hanging baskets / hangende tuinen' valt onder dezelfde doelgroep. Voor dit project wordt nauw

  ...
 • Mede namens Bewonersvereniging Olstgracht-Giethoornpad gaf Greet Ritskes, voorzitter PAC-werkgroep Kansen in Meedoen, een interview aan Omroep Flevoland voor behoud van de Hanging Baskets.

  ...
 • Na vele gezamenlijke inspanningen van Bewonersvereniging OGGP en Platform Almere Centrum hebben we de gemeente kunnen overtuigen om de hanging baskets voorlopig nog te behouden! De hanging

  ...
 • Samen met Bewonersvereniging OGGP heeft de werkgroep Kansen in Meedoen ervoor gezorgd dat de hanging

  ...
 • Op 17 mei organiseert de gemeente een informatieavond voor bewoners. Tijdens deze avond wordt de gebiedsvisie gepresenteerd waarin wordt vastgelegd hoe de woonwijk Floriade er straks uit komt te

  ...
 • De projectorganisatie Floriade 2022 nodigt bewoners van Almere Centrum en Filmwijk uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 14 juni 2016. Andere Almeerders zijn welkom op 15 juni 2016....

 • Samen met bewonersplatformen uit Filmwijk, Stedenwijk, De Gouwen en De Marken zitten wij in de Klankbordgroep Floriade. Er wordt een interview afgenomen om de burgerparticipatie hiervan te

  ...
 • Voorbereidingen voor een sociaal evenement voor de bewoners van Almere Centrum.

 • Beste bewoner van Almere,

  Graag nodigen Pakhuis de Zwijger, samen het college van B&W van de gemeente Almere u uit voor het programma Blauwe

  ...
 • Deze categorie bevat agenda-items van de werkgroep Kansen in Meedoen

 • Growing Green Citizens: wat kunnen Almeerders doen om van Almere een groene stad te maken? Kennismaking met bewoners die energieambassadeurs zijn.

 • Diverse vrijwilligers van PAC maken kennis met (de organisatie achter) Stadstoezicht om zo een beter beeld te vormen wat zij doen en waar wij hen voor kunnen inschakelen.

 • Project Gevelfoto's wordt aangepast in samenwerking met Stad & Natuur. Tijdens het overleg wordt de voortgang besproken.

 • Projectoverleg KiM Floriade2022

 • Werkgroep Kansen in Meedoen (KiM) wordt door de gemeente bijgepraat over de Floriade en we maken een eerste opzet voor de inhoud van (dit deel van) de bewonersbijeenkomst 2016.

 • Het projectteam KiM Floriade2022 heeft een afspraak met een afvaardiging van de Floriade-organisatie.