#gruemenu.grue
 • Aanpacken is het wijkmagazine van Platform Almere Centrum waarmee wij de centrumbewoners informeren over wat er in het stadscentrum speelt. Aanpacken wordt in het stadscentrum huis-aan-huis

  ...
 • Het 'wijkkrantje' van Almere Centrum: Aanpacken! Nummer 4 wordt de komende dagen huis-aan-huis verspreid in Almere Centrum. In Aanpacken #04 praten we u bij over onder andere het nieuwe

  ...
 • De activiteiten en projecten worden uitgevoerd door betrokken centrumbewoners die zich op vrijwillige basis inzetten voor hun woonwijk. De hoeveelheid tijd die dit kost, is afhankelijk van het

  ...
 • Het gebied rondom station Almere Centrum wordt aangepakt door de gemeente, NS en ProRail. Op 21 februari vindt de aftrap plaats van dit gezamenlijke project. Meer info:

  ...
 • PAC organiseert minstens 1x per jaar een bewonersbijeenkomst. Op 21 maart 2017 gaat wethouder Mark Pol met de aanwezigen in gesprek. Vervolgens komt Rondje Weerwater aan bod: wat is het en wat

  ...
 • Op donderdag 23 oktober 2014 organiseert PAC vanaf 19.00 uur een bijeenkomst voor alle bewoners van Almere Centrum in P!T Veiligheid,

  ...
 • Op donderdag 23 oktober 2014 organiseert PAC vanaf 19.00 uur een bijeenkomst voor alle bewoners van Almere Centrum in P!T Veiligheid,

  ...
 • Op dinsdag 21 maart 2017 organiseert PAC weer de jaarlijkse bewonersbijeenkomst. Dit jaar leggen we de verbinding tussen de woonwijk Almere Centrum en de ideeën op stadhuis voor onze wijk. Samen

  ...
 • Het fietsparkeerbeleid in Almere Centrum staat hoog op de politieke agenda. De werkgroep Verkeer doet mee aan een brainstormsessie met de gemeente en met (vertegenwoordigers van) ondernemers om

  ...
 • Bijna 50 centrumbewoners hebben zich al aangemeld in de buurtapp/buurtwebsite Nextdoor. Met Nextdoor kunnen bewoners snel en makkelijk met andere bewoners uit de wijk met elkaar in contact komen,

  ...
 • Algemeen

  Dit project valt onder de werkgroep Verkeer en werkgroep Kansen in Meedoen. Aanvang: 2014. Huidige status:

  ...
 • Tijdens PAC Centrumoverleg worden de diverse bewonersgroepen uitgenodigd zodat zij geïnformeerd worden over zaken die in het centrum spelen. Ook wordt bepaald op welke onderwerpen de werkgroepen

  ...
 • Tijdens PAC Centrumoverleg worden de diverse bewonersgroepen uitgenodigd zodat zij geïnformeerd worden over zaken die in het centrum spelen. Ook wordt bepaald op welke onderwerpen de werkgroepen

  ...
 • Tijdens het PAC Centrumoverleg worden de nieuwe en lopende projecten van de werkgroepen besproken. We proberen ook elk Centrumoverleg een gastspreker uit te nodigen. Enkele onderwerpen die

  ...
 • Tijdens het Centrumoverleg wordt de voortgang van onze projecten besproken en kunnen bewonersgroepen punten uit hun eigen gebied ter sprake brengen.

  Het Centrumoverleg start om 19.30 uur.

  ...
 • Tijdens het Centrumoverleg wordt de voortgang van onze projecten besproken en kunnen bewonersgroepen punten uit hun eigen gebied ter sprake brengen.

 • Op meerdere locaties in het centrum stallen bezoekers hun fiets op een plek waardoor zij voor overlast zorgen. Een voorbeeld betreft de Hospitaaldreef. Er is hier een lift geplaatst voor minder

  ...