#gruemenu.grue

{jcomments off}Hoe werkt het wijkteam voor de bewoners in de wijk? En hoe pakken ze gezamenlijk met de bewoner en als team problemen op? Wijkteam Stad-Midden werkt in Kruidenwijk, Staatsliedenwijk en het Stadscentrum en vertelt over hoe ze vragen van bewoners aanpakken.

Mevrouw Jansen
Via een externe organisatie komt er een hulpvraag binnen bij het wijkteam. “Willen jullie met spoed contact opnemen met mevrouw Jansen. Zij moet binnen drie maanden haar woning uit en heeft hulp nodig”. Twee leden van het wijkteam (Maatschappelijk werk en VMCA) maken een afspraak met mevrouw Jansen voor een keukentafelgesprek. Daaruit komt het volgende verhaal naar voren:

Mevrouw Jansen is alleen komen te staan na een scheiding. In de periode daarna is haar gezondheid achteruit gegaan en is ze afhankelijk geworden van een rollator en scootmobiel. Haar inkomen werd door haar beperking minder. Volgens het UWV is mevrouw 50% arbeidsongeschikt. Ze is uitgenodigd door het UWV voor een herkeuring. Mevrouw Jansen geeft aan dat zij daar ondersteuning bij nodig heeft omdat zij moeilijk voor zichzelf kan opkomen. Daarnaast is emotionele ondersteuning nodig voor alle spanningen van vroeger en de huidige situatie. Mevrouw Jansen kan haar vaste lasten niet meer betalen omdat haar inkomen daalde. Gevolg: koopwoning is gedwongen verkocht en ze heeft verder geen familie of bekenden waar ze op terug kan vallen.

Wijkteam helpt
Binnen het wijkteam is dit besproken en zijn taken verdeeld om mevrouw Jansen verder te helpen. Maatschappelijk werk heeft de coördinatie en geeft psychosociale ondersteuning. Stichting MEE geeft ondersteuning naar instanties zoals het UWV. Welzijnswerkers van VMCA en De Schoor zoeken naar hulp voor het klussen en het in- en uitpakken bij de verhuizing. De medewerker van de WMO verstrekt een indicatie voor een aangepaste woning en regelt een verhuisvergoeding. De maatschappelijk werker bemiddelt verder nog tussen de woningbouw en mevrouw Jansen. Gelukkig is net voor de verhuizing een geschikte woning toegekend en kan mevrouw Jansen verhuizen. Omdat ze naar een andere wijk verhuist, is de zorg overgedragen aan het wijkteam van de nieuwe wijk.


 

Dit is een artikel van Wijkteam Almere Stad Midden.
Voor vragen of hulp, kunt u met hen contact opnemen.
Vanwege privacy is niet de echte naam van de bewoner gebruikt.

 

 

 

logo Wijkteam

Sociaal Wijkteam Stad Midden
(foto: © Wijkteam)

telefoon:
14 036

spreekuur:
zie eigen website

e-mail:
info@almere.nl