#gruemenu.grue

Joyce Raaff

Joyce Raaff
(foto: © Joyce)

telefoon:
14 036

 

e-mail:
info@almere.nl

 

Mijn naam is Joyce Raaff, ik ben onder andere gebiedssecretaris voor het centrum van Almere en werk al ruim 18 jaar bij de gemeente en 7 jaar bij Programmabureau Stad. Hier ben ik onder andere verantwoordelijk voor het contact met de bewonersparticipatie. Ik houd PAC samen met Peter Stam, de gebiedsmanager, op de hoogte over de ontwikkelingen in het centrumgebied. Voor de bewonersparticipatie, maak ik de verbinding tussen hen en de gemeente bij vragen over schoon, heel, veilig en sociaal. Ik woon de centrum- en bewonersvergaderingen bij. Ook ben ik verantwoordelijk voor het wijkbudget van het centrum van Almere.

https://www.almere.nl/over-almere/wijkbudgetten/

Wijkbudget kunt u aanvragen voor activiteiten die:

  • Betrekking hebben op de straat of buurt
  • Bijdragen aan het veiliger maken van de omgeving
  • Bijdragen aan het met elkaar in contact komen en blijven van buren
  • Een financiële bijdrage leveren bovenop een bijdrage (in geld en/of fysieke inspanning) die buurtbewoners zelf al doen
  • De buurt mooier en/of leefbaarder maken, en waar geen bijdragen uit andere budgetten zijn

Ook ben ik projectleider van twee doorlopende projecten. De Walk of Fame van Almere (meer informatie kunt u vinden op www.walkoffamealmere.nl) en het Welkom Team met vrijwilligers op de segways door het centrum, in nauwe samenwerking met de VVV. Zij zorgen voor een gastvrije ontvangst van bezoekers aan Almere en wijzen hen de weg.