Vanuit de Gemeente Almere, door de afdeling Gebiedsontwikkeling is deze informatie gestuurd:

Beste bewoner(s) en/of ondernemer(s),

Eind januari hebben we informatiebijeenkomsten georganiseerd over de campusontwikkeling aan de Esplanade. Graag informeren wij u over de
ontwikkelingen. Daarom organiseert gemeente Almere samen met haar projectpartners een inloopbijeenkomst.

Datum: Woensdag 13 juli 2022
Tijdstip: Inloop tussen 19.00 en 21.30 uur
Locatie: Informatiecentrum
Adres: Donjon 3-5, 1315 XH Almere


Thema's bijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst kunt u verschillende ‘thematafels’ bezoeken waar u geïnformeerd wordt en in gesprek kunt over onder meer:

  • ontwikkeling Almere Centrum, het grotere plaatje;
  • verkeer en parkeren;
  • vergunningstraject en voortgang ontwerp Windesheim;
  • organisatie rondom studentenhuisvestiging (waaronder beheer).

Aanmelden
Wilt u uiterlijk vrijdag 8 juli 2022 laten weten of u aanwezig bent? Stuur een e-mail naar Diana Westerhout via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met daarin uw naam, adres, met hoeveel personen u komt, uw mailadres en of u toestemming geeft dat wij uw mailadres mogen gebruiken voor toekomstige uitnodigingen en (nieuws)brieven.


Meer informatie
Op de website www.almere.nl/centrum/ontwikkeling/campus kunt u meer lezen over de ontwikkeling van de campus. Op deze plek delen we na afloop van de bijeenkomst de informatie die aan bod is gekomen.