Samenvatting aandachtspunten bewonersoverleg PAC 28-03-2023

Het heeft even geduurd, maar hier zijn de door de bezoekers op de bewonersavond gestelde vragen voorzien van antwoorden. Heeft u behoefte aan meer of aanvullende informatie, neem dan contact op met het PAC. Wij vinden het fijn van u te horen. Mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sociale problematiek

Overlast op de Esplanade. Denk aan: rondvliegende brommers/ vooral 's nachts luidruchtige jeugd

 • Esplanade is een voetgangersgebied waar de fiets te gast is. Er wordt door de gemeente onderzocht om met camera’s (2024/2025) te gaan werken in het centrum die de mogelijkheid hebben om digitaal te handhaven. Er zullen deze zomer verboden borden toegevoegd door directievoerder van Stadsruimte om de geldende regels extra te benadrukken. Ondertussen blijven politie/Boa’s handhaven op de gelden regels indien nodig.
 • Bord Filmwijk mbt voetgangersgebied vanaf Filmwijk Weerwaterbrug wordt doorgegeven aan Gebiedsregisseur Filmwijk.

Meer betrokkenheid bij uitvoering plannen

Daklozen die bedelen ( specifiek Zadelmakerstraat) en schreeuwen

 • Er is een plan van aanpak overlast Almere Centrum 1 (notubiz.nl)

Zichtbare handhaving

 • Er is extra inzet van handhaving waar nodig. Er wordt momenteel intern gekeken na de inzet van een wijk Boa.

Advies over veilige route bij avond ( en op stille momenten in de dag) van station naar Koetsierbaan

 • Advies is om ivm cameratoezicht via de winkelstraten te lopen. Verlichting rondom station wordt in mei aangepakt.

Verkeer en veiligheid

Schoutstraat parkeeroverlast en dubbel parkeren voor inrit

 • Hier is actie op geweest, er wordt momenteel nog beboet. Toekomst (lange termijn) is om inzet te doen via automatisch palen met kenteken registratie inclusief digitale handhaving.

Spoordreef overlast van auto's van de horeca

 • Als dat wordt gezien dan wordt er gehandhaafd.
 • Toekomst (lange termijn) is om inzet te doen via automatisch palen met kenteken registratie inclusief digitale handhaving.

Straathoek Kwintes naar Grote Markt, auto's dubbel geparkeerd

 • Als dat wordt gezien dan wordt er gehandhaafd.
 • Toekomst (lange termijn) is om inzet te doen via automatisch palen met kenteken scan en beboeten.

Koopmanstraat overlast motoren

 • Als dat wordt gezien dan wordt er gehandhaafd.
 • Toekomst (lange termijn) is om inzet te doen via automatisch palen met kenteken registratie inclusief digitale handhaving.

Snelle bezorgdiensten door wandelgebied in de avond

 • Bij welke horecagelegenheden komt dit voor? Dit graag melden, want dan wordt er een brief gestuurd om hen er op te wijzen.

Inrichting Stadscentrum

De kwaliteit van de Horeca en met name moet er een stop op de fastfood ketens

 • Dit is onder de aandacht bij vastgoed, maar is afhankelijk van hun verhuur van ruimte aan ondernemers.

De afzuiginstallaties van de Horeca geven ergerlijke stankoverlast. Met vergunningen iets te doen?

 • Van belang is om dit te melden (via 14036), zodat dit wordt opgepakt.

Meer prullenbakken, rondwaaiend vuil (ook veroorzaakt door vogels) en plastic in het water.

 • Dit is meegegeven om bij ontwikkeling van totale rondje Weerwater mee te nemen. 

Een goede supermarkt in het centrum

 • Hier heeft gemeente geen zeggenschap over. Momenteel is er Dirk vd Broek. In verband met overlast is hier inzet van beveiliging en worden waar nodig pandverboden ingezet.

Waarom plastic containers weggehaald uit de Kassierstraat

 • Deze containers waren tijdelijk geplaatst  i.v.m. brand en zijn nu verwijderd. Doelstelling Almere Centrum is om zo veel mogelijk ondergronds afval af te voeren. 

Binnentuin achter Horeca Markt Oost opknappen

 • Dit verloopt via Ymere, Goede Stede, Alliantie. VvE’s kunnen dit kwijt in overleg met desbetreffende corporaties.

De diversiteit van de winkels vergroten

 • Dit is onder de aandacht bij vastgoed, maar is afhankelijk van hun verhuur van ruimte aan ondernemers.

Fietsenrekken weggehaald bij Klokkeluiderstraat. Waarom?

 • Vastgoedeigenaar wil daar een terras voor de ondernemer om het gezelliger te maken en meer aanloop te krijgen in de passage. Nietjes worden teruggeplaatst op andere locatie in het centrum.

Fietswrakken aan nietjes weghalen

 • M.b.t fiets- en scooterparkeren is er extra aandacht bij de bibliotheek en omgeving vh station. 1x pj is er een opruimactie fietswrakken. 

Hospitaal Tunnel lawaaioverlast met name in de avond en nacht door grote snelheid van auto’s

 • Er wordt momenteel onderzoek gedaan na de inzet van geluidssensoren voor geluidsmetingen door het centrum. locatie in/bij de tunnel en Festivalplein zijn hierin als wens aangegeven.

Bewegwijzering naar Parkeergarages. In het centrum

 • Er wordt nagevraagd of er een kaart is met overzicht van de parkeergarages. Daarnaast loopt er een traject m.b.t. de inzet van (wat voor soort) bewegwijzering naar de parkeergarages.

Dieren in de Stad

Hospitaalgarage en dat geldt ook voor een aantal andere garage is een vogel volière

 • Er zijn momenteel in het centrum 3 duiventillen: 1 is open en 2 zijn gesloten en in afwachting van de reactie rondom financiering door vastgoedeigenaren.

Meeuwen geluiden in de nacht

Toekomstvisie verdiepen

Sociaal / PAC

presentatie op website PAC

omkijken naar elkaar

 • Goed initiatief!

Criminaliteit

Rubberboten 's nachts op het water zonder verlichting

 • Dit wordt ter info gedeeld met de veiligheidsmanager

Boot Nomaden Schippersplein. Drugshandel?

 • Dit wordt ter info gedeeld met de veiligheidsmanager

Wat heeft bijzondere waardering van de Almeerders

(Op volgorde van belangrijkheid)

De genoemden onder 1 en 2 zijn verreweg het meest genoemd.
   1. De markt  
   1. Rondje Weerwater
   1. Esplanade
   2. Groen
   2. Goed aanbod winkels en diensten dichtbij 
   3. Veiligheid.  
   3. Horecapleintje
   3 Kunstlinie
   3 Bioscoop
   3 Nieuwe bibliotheek
   3 Vrije busbanen 
   3 Station