#gruemenu.grue

Ons team bestaat uit enthousiaste bewoners van Almere Centrum. Ieder van ons is actief in één of meerdere werkgroepen.

Dagelijks Bestuur

Werkgroep Schoon, Heel & Veilig

Door verhuizingen naar buiten Almere, is deze werkgroep sinds september 2016 niet meer bemand. Taken worden overgenomen door de andere werkgroepen.

Werkgroep Verkeer

Werkgroep Kansen in Meedoen